Przekaźniki bezpieczeństwa

Katalog produktów

NazwaDostawca

Moduł rozszerzający C-SE
Zasilanie 24V DC lub 18V AC, 3x N.O, 1x N.C, IP40, kat. 3 w/g EN 954-1

AM Safety - Przekaźniki bezpieczeństwa - C-SE - schemat podłączenia

AM Safety

Więcej

Przekaźnik bezpieczeństwa C2-B
Zasilanie 24V DC lub 18V AC, 1x N.O, 1x N.C, IP40, kat. 3 w/g EN 954-1

AM Safety – Przekaźniki bezpieczeństwa – C2-B – schemat podłączenia

AM Safety

Więcej

Przekaźnik bezpieczeństwa C2-M
Zasilanie 24V DC lub 18V AC, 2x N.O, IP40, kat. 3 w/g EN 954-1

AM Safety - Przekaźniki bezpieczeństwa - C2-M - schemat

AM Safety

Więcej