Diagnostyka i monitoring sieci przemysłowych

Zapewnienie ciągłości produkcji, pozbawionej nagłych zatrzymań z powodu awarii, możliwe jest tylko wtedy, gdy znany jest status każdego elementu wchodzącego w skład aplikacji. To podejście ma sens, gdy żaden z elementów nie zostanie pominięty. Jednym z nich jest sieć, a jej kondycja ma znaczący wpływ na stabilność całego procesu produkcji.

Utrzymanie jakości transmisji wielu sieci, nierzadko budowanych w oparciu o różne protokoły komunikacyjne, nie jest zadaniem prostym. Względy ekonomicznie determinują często redukcje etatów związanych z utrzymaniem ruchu. W takim przypadku pomocne i uzasadnione ekonomicznie okazać się może rozwiązanie firmy Indu-Sol. Rodzina urządzeń INspektor® zaprojektowana została do ciągłego monitorowania kondycji sieci, informując o ewentualnych nieprawidłowościach, które potencjalnie mogą wpłynąć na problemy ze stabilnością aplikacji w przyszłości.

Wszystkie dane gromadzone przez urządzenie z rodziny INspektor® mogą być wyświetlone przez zintegrowany interfejs web lub przekazane protokołem SNMP do centralnego systemu zarządzania jakością sieci PROmanage®.

Po więcej informacji z zakresu monitorowania i diagnostyki sieci przemysłowych zapraszamy do działu przedstawiającego naszego dostawcę: firmę Indu-Sol.

Przydatne linki

Poniżej przedstawiamy listę linków związanych z tematem tej strony. Niektóre z nich mogą prowadzić do zewnętrznych witryn np. stron naszych partnerów.