System 100V

Katalog produktów

NazwaDostawca

CPU 112
DC 24V, 8/16kB pamięci work/load, 8×DI DC 24V, 4×DIO DC 24V (DO 0,5A), 4×DO DC 24V 0,5A

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 112 (112-4BH02)

VIPA

Więcej

CPU 114
DC 24V, 16/24kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO DC 24V (DO 0,5A), 4×DO DC 24V 0,5A, liczniki 4×32bit 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 114 (114-6BJ02)

VIPA

Więcej

CPU 114
DC 24V, 24/32kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO DC 24V (DO 0,5A), 4×DO, liczniki 4×32bit 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 114 (114-6BJ03)

VIPA

Więcej

CPU 114R
DC 24V, 16/24kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 8×DO przekaźnikowe, liczniki 4×32bit 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 114R (114-6BJ52)

VIPA

Więcej

CPU 114R
DC 24V, 24/32kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 8×DO przekaźnikowe, liczniki 4×32bit 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 114R (114-6BJ53)

VIPA

Więcej

CPU 114R
DC 24V, 32/40kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 8×DO przekaźnikowe, liczniki 4×32bit 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 114R (114-6BJ54)

VIPA

Więcej

CPU 115
DC 24V, 16/24kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115 (115-6BL02)

VIPA

Więcej

CPU 115
DC 24V, 24/32kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115 (115-6BL03)

VIPA

Więcej

CPU 115
DC 24V, 32/40kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115 (115-6BL04)

VIPA

Więcej

CPU 115SER
DC 24V, 16/24kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, RS232, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115SER (115-6BL12)

VIPA

Więcej

CPU 115SER
DC 24V, 24/32kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, RS232, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115SER (115-6BL13)

VIPA

Więcej

CPU 115SER
DC 24V, 32/40kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, RS232, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115SER (115-6BL14)

VIPA

Więcej

CPU 115SER
DC 24V, 16/24kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, RS485, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115SER (115-6BL32)

VIPA

Więcej

CPU 115SER
DC 24V, 24/32kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, RS485, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115SER (115-6BL33)

VIPA

Więcej

CPU 115SER
DC 24V, 32/40kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO, 12×DO 0,5A, liczniki 4×32bit do 30kHz, RS485, 2×PWM

VIPA - System 100V - Jednostki centralne - CPU 115SER (115-6BL34)

VIPA

Więcej

CPU 114
DC 24V, 32/40kB pamięci work/load, 16×DI DC 24V, 4×DIO DC 24V (DO 0,5A), 4×DO, liczniki 4×32bit 30kHz, 2×PWM

VIPA – System 100V – Jednostki centralne – CPU 114 (114-6BJ04)

VIPA

Więcej

CM 101 – Moduł zaciskowy
8×11 zacisków, pasywny

VIPA - System 100V - Moduły zaciskowe - CM 101 – Moduł zaciskowy (101-4FH50)

VIPA

Więcej

PS 207 – Zasilacz
AC 100…240V, DC 24V, 2A

VIPA - System 100V - Zasilacze - PS-207 (207-1BA00)

VIPA

Więcej

PS 207 – Zasilacz
AC 100…240V, DC 24V, 2A, zaciski 2×11 czerwone/niebieskie

VIPA - System 100V - PS 207 (207-2BA20)

VIPA

Więcej

EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych
8×DI DC 24V, 8×DO DC 24V, 0,5A

VIPA - System 100V - Moduły cyfrowe - EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych (123-4EH01)

VIPA

Więcej

EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych
16×DI DC 24V, 8×DO DC 24V, 0,5A

VIPA - System 100V - Moduły cyfrowe - EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych (123-4EJ01)

VIPA

Więcej

EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych
16×DI DC 24V, 8×DO przekaźnikowe

VIPA - System 100V - Moduły cyfrowe - EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych (123-4EJ11)

VIPA

Więcej

EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych
16×DI AC 60…230V, 8×DO przekaźnikowe

VIPA - System 100V - Moduły cyfrowe - EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych (123-4EJ20)

VIPA

Więcej

EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych
16×DI DC 24V, 16×DO DC 24V, 0,5A, kanały separowane

VIPA - System 100V - Moduły cyfrowe - EM 123 – Moduł wejść/wyjść cyfrowych (123-4EL01)

VIPA

Więcej

EM 134 – Moduł analogowy
3×AI 12bit U/I, 1×RTD Pt/Ni/R, 2×AO 12bit U/I, parametryzowalny

VIPA - System 100V - Moduły analogowe - EM 134 – Moduł analogowy (134-4EE00)

VIPA

Więcej

SM 151 – PROFIBUS-DP slave + DI
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 16×DI DC 24V

VIPA - System 100V - Moduły komunikacyjne - SM 151 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (151-4PH00)

VIPA

Więcej

SM 151 – PROFIBUS-DP slave + DI
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 16×DI DC 24V, zaciski 4×11

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 151 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (151-6PH00)

VIPA

Więcej

SM 151 – PROFIBUS-DP slave + DI
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 32×DI DC 24V

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 151 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (151-6PL00)

VIPA

Więcej

SM 152 – PROFIBUS-DP slave + DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 16×DO DC 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 152 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (152-4PH00)

VIPA

Więcej

SM 152 – PROFIBUS-DP slave + DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 16×DO DC 24V, 1A, zaciski 4×11

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 152 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (152-6PH00)

VIPA

Więcej

SM 152 – PROFIBUS-DP slave + DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 16×DO przekaźnikowe

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 152 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (152-6PH50)

VIPA

Więcej

SM 152 – PROFIBUS-DP slave + DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 32×DO DC 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 152 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (152-6PL00)

VIPA

Więcej

SM 153 – CANopen slave + DIO
DC 24V, 1Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 8×DIO DC 24V (DO 1A), zaciski 2×11

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – CANopen slave + moduł cyfrowy (153-4CF00)

VIPA

Więcej

SM 153 – CANopen slave + DI, DIO, DO
DC 24V, 1Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 8×DI DC 24V, 4×DIO DC 24V (DO 1A), 4×DO DC 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – CANopen slave + moduł cyfrowy (153-4CH00)

VIPA

Więcej

SM 153 – PROFIBUS-DP slave + DIO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 8×DIO DC 24V (DO 1A), zaciski 2×11

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (153-4PF00)

VIPA

Więcej

SM 153 – PROFIBUS-DP slave + DI, DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 8×DI DC 24V, 8×DO DC 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (153-4PH00)

VIPA

Więcej

SM 153 – CANopen slave + DI, DIO, DO
DC 24V, 1Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 8×DI DC 24V, 4×DIO DC 24V (DO 1A), 4×DO DC 24V, 1A, zaciski 4×11

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – CANopen slave + moduł cyfrowy (153-6CH00)

VIPA

Więcej

SM 153 – CANopen slave + DI, DO
DC 24V, 1Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 24×DI DC 24V, 8×DO DC 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – CANopen slave + moduł cyfrowy (153-6CL10)

VIPA

Więcej

SM 153 – PROFIBUS-DP slave + DI, DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 8×DI DC 24V, 8×DO DC 24V, 1A, zaciski 4×11

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (153-6PH00)

VIPA

Więcej

SM 153 – PROFIBUS-DP slave + DI, DO
DC 24V, 12Mbit/s, address 1…99, 16×DI DC 24V, 16×DO 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (153-6PL00)

VIPA

Więcej

SM 153 – PROFIBUS-DP slave + DI, DO
DC 24V, 12Mbit/s, przestrzeń adresowa 1…99, 24×DI DC 24V, 8×DO DC 24V, 1A

VIPA – System 100V – Moduły komunikacyjne – SM 153 – PROFIBUS-DP slave + moduł cyfrowy (153-6PL10)

VIPA

Więcej