Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

Firma INT TECHNICS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, mające na celu poprawę jakości œświadczonych usług przedsiębiorstwa.

Szczegóły projektu

  • nazwa projektu: „Zwiększenie jakości œświadczonych usług przedsiębiorstwa poprzez zakup i wdrożenie innowacyjnych zautomatyzowanych stanowisk symulacyjno-testowych”
  • całkowita wartość projektu: 537.387,00 zł
  • wydatki kwalifikowane: 436.900,00 zł
  • dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 174.760,00 zł
  • okres realizacji projektu: rozpoczęcie 1 maja 2011 r, zakończenie realizacji 30 kwietnia 2013 roku
  • numer umowy: MRPO.02.01.01-12-0923/10-1159-11

Program Regionalny Narodowa Strategia SpójnoścWojewództwo MałopolskieUnia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego